Select your language:
Online Marketing Agentur sucht Gipfelstürmer   Bad Gastein Ultraks   18th Kalahari Augrabies Extreme Marathon  
  AK:   Land:   Ø Geschw.:   AK-Wertung:   
Datum: 11.03.2017 Send Link
Veranstaltung: 7th Southern Cross-Island Highway 120 km Ultra Marathon (TPE) Mehr Details zum Lauf.
Strecke: 120km Straßenlauf Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung.
Finisher: 93 (90 M, 3 W) Mehrfach-Finisher.
Bestenlisten-tauglich: Nein
Ergebnisliste von: Link (Quelle zum Zeitpunkt der Erfassung.)
Erfassung durch: Chang, Wenhui     27.03.2017 18:52
 
93 Suchergebnisse
Gesamt- Rang Leistung Originalname
Nachname, Vorname
Verein Nat. Jg. M/W Rang M/W AK AK Rang Ø Geschw. km/h alters- korrigierte Leistung
1 10:27:36 h   Nomoto, Hironori (野本浩礼)   JPN  1987 M 1 M23  1 11.472 10:27:36 h
2 10:46:58 h   Inoue, Shingo (井上真悟)   JPN  1980 M 2 M35  1 11.129 10:41:48 h
3 10:47:01 h   Wu, Yen-Chih (吳晏志)   TPE    M 3 #NA  1 11.128 10:47:01 h
4 11:04:09 h   Chang, Chao-Hsuan (張紹軒)   TPE  1965 M 4 M50  1 10.841 9:50:02 h
5 11:08:51 h   Chang, Chung-Yi (張崇毅)   TPE  1983 M 5 M23  2 10.765 11:07:03 h
6 11:34:49 h   Tsui, Yi-Chun (崔毅軍)   TPE  1972 M 6 M40  1 10.362 10:55:05 h
7 11:52:41 h   Chang, Hui-Liang (張輝良) 澄清湖友緣慢跑協會   TPE  1965 M 7 M50  2 10.103 10:33:09 h
8 11:55:32 h   Lai, Chia-Sheng (賴嘉陞) 蘭潭跑跑部   TPE  1980 M 8 M35  2 10.062 11:49:49 h
9 11:58:17 h   Yeh, Yu-Wei (葉祐瑋) 蘆洲慢跑   TPE  1985 M 9 M23  3 10.024 11:58:17 h
10 12:14:11 h   Tsai, Sheng-Chi (蔡聖佶) 阿公店長跑協會   TPE  1974 M 10 M40  2 9.807 11:43:39 h
11 12:14:47 h   Wang, Tsung-Chien (王宗健) 臺灣艋舺跑者文化協會   TPE  1980 M 11 M35  3 9.799 12:08:55 h
12 12:40:06 h   Ho, Shin-Yen (何信言)   TPE  1959 M 12 M55  1 9.472 10:39:47 h
13 12:40:21 h   Chen, Chih-Yung (陳智勇)   TPE  1982 M 13 M23  4 9.469 12:38:18 h
14 12:44:32 h   Kao, Cheng-Chih (高正治)   TPE  1974 M 14 M40  3 9.418 12:12:44 h
15 12:50:35 h   Yen, Chun-Wei (顏俊偉)   TPE  1971 M 15 M45  1 9.344 12:00:30 h
16 12:51:11 h   Chen, Jui-Tien (陳瑞添)   TPE  1965 M 16 M50  3 9.336 11:25:08 h
17 12:51:21 h   Chang, Chi-Chuan (張冀顓) 塑化田徑社   TPE  1977 M 17 M35  4 9.334 12:34:42 h
18 12:51:48 h   Chao, Jui-Lin (趙瑞琳)   TPE  1963 M 18 M50  4 9.329 11:13:38 h
19 12:53:34 h   Chang, Peimin (張培敏)   TPE    M 19 #NA  2 9.308 12:53:34 h
20 12:57:28 h   Hung, Chin-Hui (洪進輝)   TPE  1981 M 20 M35  5 9.261 12:53:35 h
21 13:09:21 h   Wang, Pai-Shih (王百世) 高美館慢跑聯誼會   TPE    M 21 #NA  3 9.121 13:09:21 h
22 13:09:28 h   Liu, Pang-Hsien (劉邦賢)   TPE  1968 M 22 M45  2 9.120 11:59:46 h
23 13:09:40 h   Umezawa, Isao (梅澤功)   JPN  1964 M 23 M50  5 9.118 11:35:23 h
24 13:10:20 h   Wu, Ching-Cheng (吳清正)   TPE    M 24 #NA  4 9.110 13:10:20 h
25 13:12:36 h   Cheng, Chih-Jen (鄭智仁) 濠幸福路跑隊   TPE  1976 M 25 M40  4 9.084 12:50:49 h
26 13:23:35 h   Huang, Yung-Fu (黃永福) 台南市早起鳥路跑協會   TPE    M 26 #NA  5 8.960 13:23:35 h
27 13:25:27 h   Hsieh, Tsung-Lin (謝宗霖)   TPE    M 27 #NA  6 8.939 13:25:27 h
28 13:27:20 h   Cheng, Shun-Yuan (鄭順元) 蘆洲慢跑   TPE    M 28 #NA  7 8.918 13:27:20 h
29 13:27:50 h   Chen, Chien-Cheng II (陳建誠)   TPE  1976 M 29 M40  5 8.913 13:05:38 h
30 13:32:34 h   Chen, Chih-Yang (陳志洋) 北投慢跑   TPE  1958 M 30 M55  2 8.861 11:17:36 h
31 13:37:30 h   Tsai, Chia-Hung (蔡嘉弘)   TPE  1964 M 31 M50  6 8.807 11:59:54 h
32 13:40:50 h   Yang, Yi-Chuan (楊益全) 中鋼慢跑社   TPE    M 32 #NA  8 8.772 13:40:50 h
33 13:44:57 h   Chou, Chun-Hsiung (周俊雄) 澄清湖友緣慢跑協會   TPE  1964 M 33 M50  7 8.728 12:06:28 h
34 13:49:20 h   Lin, Tsai-Fu (林財福)   TPE  1964 M 34 M50  8 8.682 12:10:19 h
35 13:53:09 h   Li, Jui-He (李瑞和) 高雄市光華慢跑協會   TPE  1967 M 35 M45  3 8.642 12:33:06 h
36 13:55:42 h   Chen, Wei-Fan (陳韋帆)   TPE    M 36 #NA  9 8.616 13:55:42 h
37 14:04:01 h   Chang, Shao-Ping (張少平)   TPE  1971 M 37 M45  4 8.531 13:09:10 h
38 14:04:06 h   Chien, Sheng-Hui (簡勝輝)   TPE  1971 M 38 M45  5 8.530 13:09:15 h
39 14:06:11 h   Liu, Ta-Min (劉大旻)   TPE    M 39 #NA  10 8.509 14:06:11 h
40 14:07:07 h   Leung, Yan-Yi (Grace) (梁欣兒)   HKG    W 1 #NA  11 8.499 14:07:07 h
41 14:07:45 h   Lin, Kuo-Yung (林國永)   TPE  1958 M 40 M55  3 8.493 11:46:57 h
42 14:10:57 h   Hsieh, Wen-Jung (謝文榮)   TPE  1959 M 41 M55  4 8.461 11:56:15 h
43 14:12:17 h   Peng, Ching-Hung (彭鏡洪) 北投慢跑   TPE  1967 M 42 M45  6 8.448 12:50:23 h
44 14:13:03 h   Chang, Chia-Chou (張嘉洲)   TPE    M 43 #NA  12 8.440 14:13:03 h
45 14:14:17 h   Lin, Ming-Chi (林明吉) 高雄市光華慢跑協會   TPE  1955 M 44 M60  1 8.428 11:32:29 h
46 14:17:17 h   Yeh, Ta-Pei (葉大北) 酷鐵人   TPE  1981 M 45 M35  6 8.399 14:13:00 h
47 14:17:43 h   Yang, Shun-Sheng (楊順盛)   TPE    M 46 #NA  13 8.394 14:17:43 h
48 14:17:43 h   Chang, Cheng-Yu (張政裕)   TPE  1973 M 47 M40  6 8.394 13:35:21 h
49 14:18:30 h   Yu, Chia-Cheng (游家誠)   TPE  1983 M 48 M23  5 8.387 14:17:34 h
50 14:19:17 h   Huang, Kuang-Ming (黃光明) 高美館慢跑聯誼會   TPE  1970 M 49 M45  7 8.379 13:16:49 h
51 14:24:17 h   Li, Pi-Chih (李璧池)   TPE  1974 M 50 M40  7 8.331 13:48:20 h
52 14:26:18 h   Lai, Kuo-Yuan (賴國源)   TPE  1969 M 51 M45  8 8.311 13:16:34 h
53 14:26:18 h   Yang, Sheng-Kai (楊勝凱)   TPE  1982 M 52 M35  7 8.311 14:21:59 h
54 14:28:01 h   Kao, Chia-Hung (高嘉鴻)   TPE    M 53 #NA  14 8.295 14:28:01 h
55 14:28:34 h   Hsieh, Ming-Hung (謝明宏)   TPE  1969 M 54 M45  9 8.290 13:18:39 h
56 14:29:34 h   Tsai, Kao-Sheng (蔡高勝) 高美館慢跑聯誼會   TPE  1953 M 55 M60  2 8.280 11:31:19 h
57 14:30:14 h   Chen, Yung-Chi II (陳永吉) 屏東大華慢跑協會   TPE    M 56 #NA  15 8.274 14:30:14 h
58 14:32:01 h   Huang, Yicheng (黃義成)   TPE    M 57 #NA  16 8.257 14:32:01 h
59 14:32:05 h   Chou, Ching-Fa (周景發)   TPE  1960 M 58 M55  5 8.256 12:20:51 h
60 14:32:57 h   Li, Lian-Shan (李連杉) 鳳山慢跑協會   TPE  1961 M 59 M55  6 8.248 12:28:18 h
61 14:34:10 h   Li, Hsien-Chen (李賢振)   TPE  1963 M 60 M50  9 8.236 12:42:59 h
62 14:35:15 h   Kuo, Chao-Min (郭兆閔)   TPE  1980 M 61 M35  8 8.226 14:24:56 h
63 14:35:57 h   Wu, Ching-Piao (吳清標) 花蓮吉安路跑協會   TPE  1960 M 62 M55  7 8.220 12:24:08 h
64 14:35:59 h   Chen, Chih-Yuan III (陳智遠)   TPE    M 63 #NA  17 8.219 14:35:59 h
65 14:37:22 h   Liu, Ching-Chen (劉清禎)   TPE  1973 M 64 M40  8 8.206 13:54:02 h
66 14:37:45 h   Su, Chang-Hsin (蘇昌信)   TPE  1980 M 65 M35  9 8.203 14:30:44 h
67 14:37:48 h   Tsai, Hsing-Han (蔡幸翰)   TPE  1978 M 66 M35  10 8.202 14:23:30 h
68 14:38:13 h   Yeh, Wen-Pin (葉文彬)   TPE  1970 M 67 M45  10 8.198 13:34:23 h
69 14:38:28 h   Wu, Shang-Ju (吳尚儒) 花蓮吉安路跑協會   TPE  1976 M 68 M40  9 8.196 14:14:19 h
70 14:40:59 h   Wei, Chih-Chan (魏志展)   TPE  1968 M 69 M45  11 8.173 13:23:12 h
71 14:41:56 h   Wu, Meng-Lin (吳孟霖)   TPE  1984 W 2 W23  1 8.164 14:40:58 h
72 14:42:14 h   Chang, Chao-Ping (張昭平) 雲林縣警察局路跑隊   TPE    M 70 #NA  18 8.161 14:42:14 h
73 14:42:37 h   Lu, Jung-Sheng (盧榮勝)   TPE  1955 M 71 M60  3 8.158 11:48:34 h
74 14:43:52 h   Su, Fei-Chi (蘇飛吉) 苗栗縣慢跑協會   TPE  1966 M 72 M50  10 8.146 13:12:02 h
75 14:44:01 h   Chuang, Chi-Jen (莊啟仁)   TPE  1968 M 73 M45  12 8.145 13:25:58 h
76 14:45:15 h   Chen, Tai-Chih (陳台志)   TPE  1976 M 74 M40  10 8.133 14:20:55 h
77 14:45:47 h   Liang, Yi-Chen (梁益蓁)   TPE  1968 M 75 M45  13 8.128 13:27:35 h
78 14:46:14 h   Chang, Tung-Yuan (張桐源) 高雄都會長跑協會   TPE  1964 M 76 M50  11 8.124 13:00:26 h
79 14:46:36 h   Yang, Mu-Chin (楊木欽)   TPE  1971 M 77 M45  14 8.121 13:42:09 h
80 14:46:49 h   Yang, Chih-Chuan (楊智全)   TPE  1975 M 78 M40  11 8.119 14:16:30 h
81 14:47:01 h   Lo, Shih-Hao (羅世昊)   TPE  1971 M 79 M45  15 8.117 13:49:22 h
82 14:47:30 h   Wang, Liang-Chuan (王良川)   TPE  1979 M 80 M35  11 8.113 14:37:02 h
83 14:47:36 h   Wu, Wan-Ting (吳萬定)   TPE  1958 M 81 M55  8 8.112 12:20:11 h
84 14:47:48 h   Huang, Yao-Kun (黃耀坤)   TPE  1958 M 82 M55  9 8.110 12:20:21 h
85 14:48:15 h   Wang, Nan-Sheng (王南生)   TPE  1964 M 83 M50  12 8.106 13:02:12 h
86 14:49:37 h   Lin, Chi-Sheng (林啟生)   TPE  1959 M 84 M55  10 8.093 12:28:48 h
87 14:50:40 h   Chen, Wen-Tsan (陳文燦)   TPE  1974 M 85 M40  12 8.084 14:13:37 h
88 14:51:04 h   Hsieh, Hung-Chang (謝宏昌)   TPE  1957 M 86 M55  11 8.080 12:16:07 h
89 14:51:06 h   Li, Hung-Kang (李宏剛)   TPE  1976 M 87 M40  13 8.080 14:26:36 h
90 14:51:06 h   Kuo, Shu-Jen (虢恕仁)   TPE  1976 M 88 M40  14 8.080 14:26:36 h
91 14:52:26 h   Yin, Huai-Lu (尹懷魯) 澄清湖友緣慢跑協會   TPE  1965 M 89 M50  13 8.068 13:12:51 h
92 14:52:39 h   Kato, Emi (加藤恵美)   JPN  1964 W 3 W50  1 8.066 12:45:33 h
93 14:54:11 h   Huang, Cheng-Hung (黃正宏)   TPE  1989 M 90 M23  6 8.052 14:54:11 h