Select your language:
Online Marketing Agentur sucht Gipfelstürmer   18th Kalahari Augrabies Extreme Marathon   UTAT Ultra-Trail-Atlas-Toubcal  
  AK:   Land:   Ø Geschw.:   AK-Wertung:   
Datum: 08.01.2017 Send Link
Veranstaltung: 5th Jianshih Township Chen Hsipao 100 km Ultra Marathon (TPE) Mehr Details zum Lauf.
Strecke: 100km Straßenlauf Ewige Bestenliste dieser Veranstaltung.
Finisher: 488 (460 M, 28 W) Mehrfach-Finisher.
Bestenlisten-tauglich: Nein
Ergebnisliste von: Link (Quelle zum Zeitpunkt der Erfassung.)
Erfassung durch: Chang, Wenhui     17.02.2017 16:41
 
488 Suchergebnisse
Gesamt- Rang Leistung Originalname
Nachname, Vorname
Verein Nat. Jg. M/W Rang M/W AK AK Rang Ø Geschw. km/h alters- korrigierte Leistung
1 9:08:55 h   Chang, Chung-Yi (張崇毅)   TPE  1983 M 1 M23  1 10.931 9:08:19 h
2 9:18:07 h   Wu, Nien-Hsiang (吳念湘)   TPE  1975 M 2 M40  1 10.750 8:59:02 h
3 9:36:00 h   Wu, Yen-Chih (吳晏志)   TPE    M 3 #NA  1 10.417 9:36:00 h
4 9:44:13 h   Chen, Chieh-Ting (陳杰鼎)   TPE  1982 M 4 M23  2 10.270 9:42:39 h
5 9:46:29 h   Chen, Liang-Chen (陳亮臻) 力晶慢跑   TPE  1978 M 5 M35  1 10.230 9:36:56 h
6 9:47:41 h   Kao, Cheng-Chih (高正治) 高雄市鳳山慢跑協會   TPE  1974 M 6 M40  2 10.210 9:23:15 h
7 10:02:21 h   Li, Wan-Han (李萬和)   TPE  1974 M 7 M40  3 9.961 9:37:18 h
8 10:05:15 h   Ma, Fu-Shun (馬福順) 錸德慢跑社   TPE  1967 M 8 M45  1 9.913 9:07:06 h
9 10:06:19 h   Wu, Chi-Ming (吳麒明)   TPE  1967 M 9 M45  2 9.896 9:08:03 h
10 10:17:04 h   Weng, Chi-Fang (翁啟芳) 緯創慢跑社   TPE    M 10 #NA  2 9.723 10:17:04 h
11 10:25:02 h   Chiang, Hung-Lung (江鴻龍) 新北市馬拉松協會   TPE  1963 M 11 M50  1 9.599 9:05:32 h
12 10:25:45 h   Tsui, Yi-Chun (崔毅軍) 高雄市鳳山慢跑協會   TPE  1972 M 12 M40  4 9.588 9:49:58 h
13 10:28:21 h   Huang, Po-Han (黃柏翰)   TPE    M 13 #NA  3 9.549 10:28:21 h
14 10:29:06 h   Huang, Yung-Fu (黃永福) 台南市早起鳥路跑協會   TPE    M 14 #NA  4 9.537 10:29:06 h
15 10:31:13 h   Huang, Chih-Ming (黃志銘)   TPE  1967 M 15 M45  3 9.505 9:30:34 h
16 10:34:05 h   Hsieh, Yao-Chou (謝曜州) 屏東大華慢跑協會   TPE    M 16 #NA  5 9.462 10:34:05 h
17 10:39:06 h   Chen, Jui-Tien (陳瑞添)   TPE  1965 M 17 M50  2 9.388 9:27:47 h
18 10:39:19 h   Tseng, Yu-Tsang (曾宥蒼)   TPE  1978 M 18 M35  2 9.385 10:28:54 h
19 10:42:53 h   Li, Tsung-Chun (李宗春)   TPE  1969 M 19 M45  4 9.333 9:51:08 h
20 10:43:07 h   Liu, Chao-Yi (劉朝億)   TPE    M 20 #NA  6 9.330 10:43:07 h
21 10:43:34 h   Hung, Chin-Hui (洪進輝)   TPE  1981 M 21 M35  3 9.323 10:40:21 h
22 10:45:09 h   Lin, Yin-Hsia (林吟霞) 台灣大腳ㄚ長跑協會   TPE  1971 W 1 W45  1 9.300 10:01:10 h
23 10:51:50 h   Liao, Kuo-Yu (廖國宇)   TPE  1984 M 22 M23  3 9.205 10:51:43 h
24 10:52:40 h   Tsai, Wan-Chun (蔡萬春) 蘆竹路跑   TPE  1961 M 23 M55  1 9.193 9:19:28 h
25 10:53:58 h   Tsai, Sheng-Chi (蔡聖佶) 阿公店長跑協會   TPE  1974 M 24 M40  5 9.175 10:26:46 h
26 10:55:17 h   Liu, Chien-Hua (劉建華)   TPE  1971 M 25 M45  5 9.156 10:12:42 h
27 10:55:43 h   Chen, Ching-Yi (陳慶儀)   TPE    M 26 #NA  7 9.150 10:55:43 h
28 10:57:41 h   Lai, Chia-Sheng (賴嘉陞)   TPE  1980 M 27 M35  4 9.123 10:52:26 h
29 10:59:00 h   Yeh, Yu-Wei (葉祐瑋) 蘆洲慢跑   TPE  1985 M 28 M23  4 9.105 10:59:00 h
30 11:05:49 h   Li, Pi-Chih (李璧池)   TPE  1974 M 29 M40  6 9.011 10:38:08 h
31 11:06:46 h   Chen, Yun-Nien (陳韻年)   TPE    W 2 #NA  8 8.999 11:06:46 h
32 11:07:02 h   Liu, Ming-Chih (劉明智) 蘆竹路跑   TPE  1969 M 30 M45  6 8.995 10:13:21 h
33 11:08:00 h   Lu, Shu-Lien (呂淑蓮)   TPE    W 3 #NA  9 8.982 11:08:00 h
34 11:08:17 h   Liu, Ching-Min (劉慶敏)   TPE  1968 M 31 M45  7 8.978 10:09:17 h
35 11:10:24 h   Liu, Pang-Hsien (劉邦賢) 錸德慢跑社   TPE  1968 M 32 M45  8 8.950 10:11:13 h
36 11:12:12 h   Wu, Chen-Nan (吳振南)   TPE    M 33 #NA  10 8.926 11:12:12 h
37 11:14:03 h   Fang, Hsin-Yi (方信義)   TPE  1976 M 34 M40  7 8.901 10:55:31 h
38 11:15:23 h   Hsieh, Wu-Feng (謝悟鋒)   TPE  1970 M 35 M45  9 8.884 10:26:17 h
39 11:17:39 h   Huang, Wan-Fu (黃萬富)   TPE  1969 M 36 M45  10 8.854 10:23:06 h
40 11:17:45 h   Chen, Yu-Lung II (陳裕隆)   TPE    M 37 #NA  11 8.853 11:17:45 h
41 11:18:45 h   Yu, Teng-Chih (游騰智) 蘆洲慢跑   TPE    M 38 #NA  12 8.840 11:18:45 h
42 11:19:14 h   Liu, Tung-Lin (劉東霖) 山鹿隊   TPE  1973 M 39 M40  8 8.833 10:45:41 h
43 11:21:55 h   Chen, Chung-Fu (陳忠富)   TPE    M 40 #NA  13 8.799 11:21:55 h
44 11:27:41 h   Su, Yen-Shan (蘇炎山) 新營慢跑   TPE  1962 M 41 M50  3 8.725 9:54:51 h
45 11:30:22 h   Wu, Ching-Cheng (吳清正) 永鎰興常跑社   TPE    M 42 #NA  14 8.691 11:30:22 h
46 11:32:32 h   Lin, Su-Chen (林素真) 愛跑鹿   TPE  1970 W 4 W45  2 8.664 10:38:44 h
47 11:34:54 h   Hsu, Chien-Lin (徐建琳)   TPE    M 43 #NA  15 8.634 11:34:54 h
48 11:35:01 h   Hsiang, Wen-Hsuan (項文宣)   TPE  1975 W 5 W40  1 8.633 11:09:39 h
49 11:36:23 h   Hsu, Yuan-Shun (徐源順) 永鎰興常跑社   TPE  1965 M 44 M50  4 8.616 10:18:41 h
50 11:37:54 h   Yang, Ming-Ta (楊明達) 高雄市鳳山慢跑協會   TPE  1963 M 45 M50  5 8.597 10:09:08 h
51 11:38:31 h   Wang, Pai-Shih (王百世) 高美館慢跑聯誼會   TPE    M 46 #NA  16 8.590 11:38:31 h
52 11:41:03 h   Chiang, Ching-Chuan (蔣慶川) 林園清水岩路跑協會   TPE    M 47 #NA  17 8.559 11:41:03 h
53 11:42:21 h   Kuo, Fu-Chu (郭福居)   TPE  1968 M 48 M45  11 8.543 10:40:20 h
54 11:43:30 h   Cheng, Yen-Pang (鄭彥邦) 土城慢跑   TPE    M 49 #NA  18 8.529 11:43:30 h
55 11:43:39 h   Yang, Cheng-Hsien (楊承憲)   TPE  1972 M 50 M40  9 8.527 11:03:25 h
56 11:44:16 h   Lin, Ming-Jen (林銘仁)   TPE    M 51 #NA  19 8.520 11:44:16 h
57 11:45:38 h   Foo, Chee-Guan (Raymond) (符之源)   MAS  1977 M 52 M35  5 8.503 11:30:24 h
58 11:47:05 h   Huang, Chung-Pao (黃忠保)   TPE  1968 M 53 M45  12 8.486 10:44:39 h
59 11:47:15 h   Kuo, Hsun-Tsung (郭勳聰)   TPE    M 54 #NA  20 8.484 11:47:15 h
60 11:49:01 h   Wang, Chia-Chuan (王嘉傳)   TPE  1976 M 55 M40  10 8.462 11:29:32 h
61 11:49:03 h   Li, Chi-Ching (李啟經)   TPE    M 56 #NA  21 8.462 11:49:03 h
62 11:49:29 h   Li, Chien-Hung (李健弘)   TPE  1976 M 57 M40  11 8.457 11:29:59 h
63 11:50:49 h   Huang, Shih-Hua (黃世華)   TPE  1975 M 58 M40  12 8.441 11:26:31 h
64 11:50:56 h   Tang, Hsiang-Tung (唐湘東) 新北市馬拉松協會   TPE  1961 M 59 M55  2 8.440 10:09:25 h
65 11:51:15 h   Chen, Chen-Fang (陳振芳)   TPE  1963 M 60 M50  6 8.436 10:20:47 h
66 11:51:51 h   Cheng, An-Chun (鄭安鈞)   TPE    M 61 #NA  22 8.429 11:51:51 h
67 11:52:53 h   Hsu, Meng-Ju (許孟儒) 高雄市鳳山慢跑協會   TPE    M 62 #NA  23 8.417 11:52:53 h
68 11:52:54 h   Chang, Yu-Hsien (張宇賢) 高雄市鳳山慢跑協會   TPE    M 63 #NA  24 8.416 11:52:54 h
69 11:53:46 h   Tai, Hsien-Ming (戴賢明) 台積電慢跑社   TPE  1979 M 64 M35  6 8.406 11:45:21 h
70 11:55:36 h   Liu, Shih-Chang (劉世昌) 北投慢跑   TPE  1970 M 65 M45  13 8.385 11:03:35 h
71 11:56:20 h   Tsai, Yu-Cheng (蔡育政)   TPE  1974 M 66 M40  13 8.376 11:26:33 h
72 11:56:57 h   Wang, Tao-Yuan (汪道遠) 中科院路跑社   TPE  1964 M 67 M50  7 8.369 10:31:21 h
73 11:57:21 h   Tsai, Wen-Ching (蔡文慶) 台灣大腳ㄚ長跑協會   TPE    M 68 #NA  25 8.364 11:57:21 h
74 11:57:38 h   Lin, Yeh-Chan (林業展) 愛跑部慢跑隊   TPE  1980 M 69 M35  7 8.361 11:51:54 h
75 11:58:40 h   Chang, Fu-Yung (張福永)   TPE    M 70 #NA  26 8.349 11:58:40 h
76 12:01:15 h   Cheng, Kai-Hung (鄭凱鴻)   TPE  1981 M 71 M35  8 8.319 11:57:39 h
77 12:01:15 h   Cheng, Shun-Yuan (鄭順元) 蘆洲慢跑   TPE    M 72 #NA  27 8.319 12:01:15 h
78 12:01:38 h   Tien, Wei-Yuan (田維源) 錸德慢跑社   TPE  1974 M 73 M40  14 8.314 11:31:37 h
79 12:02:05 h   Liu, Ta-Min (劉大旻) 台灣大腳ㄚ長跑協會   TPE    M 74 #NA  28 8.309 12:02:05 h
80 12:02:52 h   Lien, Pei-Ling (連佩泠)   TPE  1976 W 6 W40  2 8.300 11:41:07 h
81 12:03:12 h   Chen, Kai-Min (陳凱民) 蕭壠愛馬士   TPE  1971 M 75 M45  14 8.296 11:16:12 h
82 12:06:33 h   Tu, Chih-Wei (涂智偉)   TPE    M 76 #NA  29 8.258 12:06:33 h
83 12:06:46 h   Lai, Kuo-Yuan (賴國源)   TPE  1969 M 77 M45  15 8.256 11:08:16 h
84 12:07:01 h   Chang, Feng-Yuan (張逢源)   TPE  1980 M 78 M35  9 8.253 12:01:13 h
85 12:07:18 h   Tsai, Chia-Yu (蔡佳覦)   TPE  1982 W 7 W23  1 8.250 12:03:53 h
86 12:07:38 h   Chen, Teng-Fu (陳燈福) 安平夜跑   TPE  1971 M 79 M45  16 8.246 11:20:21 h
87 12:09:35 h   Huang, Kuang-Ming (黃光明) 高美館慢跑聯誼會   TPE  1970 M 80 M45  17 8.224 11:16:33 h
88 12:09:38 h   Chu, Hsin-Tsung (朱信璁)   TPE  1979 M 81 M35  10 8.223 12:01:02 h
89 12:09:47 h   Lu, Hsiang-Lung (呂享龍)   TPE    M 82 #NA  30 8.222 12:09:47 h
90 12:09:58 h   Chuang, Chi-Jen (莊啟仁)   TPE  1968 M 83 M45  18 8.220 11:05:31 h
91 12:12:25 h   Chiang, Ming-Yuan (江明遠)   TPE  1976 M 84 M40  15 8.192 11:52:17 h
92 12:13:43 h   Su, Hung-Ta (蘇弘達) 阿公店長跑協會   TPE  1975 M 85 M40  16 8.178 11:48:38 h
93 12:16:07 h   Wang, Chun-Hsuan (王竣暄)   TPE    M 86 #NA  31 8.151 12:16:07 h
94 12:16:28 h   Li, Cheng-Chien (李政鍵) 台積電慢跑社   TPE  1976 M 87 M40  17 8.147 11:56:13 h
95 12:17:31 h   Lin, Ying-Yi (林英義)   TPE  1969 M 88 M45  19 8.135 11:18:09 h
96 12:17:42 h   Liu, Ching-Chen (劉清禎)   TPE  1973 M 89 M40  18 8.133 11:41:16 h
97 12:18:02 h   Chen, Yung-Chun (陳永春) 阿公店長跑協會   TPE  1974 M 90 M40  19 8.130 11:47:20 h
98 12:18:21 h   Huang, Chao-Ming (黃昭銘) 酷鐵人   TPE  1969 M 91 M45  20 8.126 11:18:55 h
99 12:18:34 h   Ou Yang, Chung-Ho (歐陽中和)   TPE    M 92 #NA  32 8.124 12:18:34 h
100 12:18:48 h   Huang, Yao-Lin (黃耀霖)   TPE  1961 M 93 M55  3 8.121 10:33:18 h
101 12:18:49 h   Pan, Pei-Ken (潘佩肯)   TPE  1963 M 94 M50  8 8.121 10:44:51 h
102 12:20:12 h   Kang, Chih-Kai (康智凱)   TPE    M 95 #NA  33 8.106 12:20:12 h
103 12:20:27 h   Kao, Chia-Hung (高嘉宏)   TPE  1974 M 96 M40  20 8.103 11:49:39 h
104 12:22:12 h   Tsai, Kun-Lin (蔡坤霖)   TPE    M 97 #NA  34 8.084 12:22:12 h
105 12:22:39 h   Tsai, Chia-Hung (蔡嘉弘)   TPE  1964 M 98 M50  9 8.079 10:53:59 h
106 12:22:56 h   Tsai, Wei-Fang (宰偉芳)   TPE    M 99 #NA  35 8.076 12:22:56 h
107 12:23:30 h   Ko, Chao-Ming (柯昭明) 友達慢跑社   TPE    M 100 #NA  36 8.070 12:23:30 h
108 12:23:46 h   Kang, Shu-Yuan (康書源)   TPE  1975 M 101 M40  21 8.067 11:58:20 h
109 12:23:48 h   Lo, Yi-Feng (羅一峰)   TPE  1969 M 102 M45  21 8.067 11:23:56 h
110 12:24:08 h   Tai, Kuang-Jung (戴光榮)   TPE  1965 M 103 M50  10 8.063 11:01:06 h
111 12:24:20 h   Chen, Yung-Chi II (陳永吉) 屏東大華慢跑協會   TPE    M 104 #NA  37 8.061 12:24:20 h
112 12:25:54 h   Chen, Chi-Leung (Allan) (陳志亮)   HKG    M 105 #NA  38 8.044 12:25:54 h
113 12:26:37 h   Li, Hung-Kang (李宏剛)   TPE  1976 M 106 M40  22 8.036 12:06:06 h
114 12:27:10 h   Fan, Chih-Liang (范志良) 新竹瘋   TPE  1976 M 107 M40  23 8.030 12:06:38 h
115 12:27:30 h   Huang, Tai-Ming (黃台明)   TPE    M 108 #NA  39 8.027 12:27:30 h
116 12:27:39 h   Yang, Chih-Yao (楊智堯) LDS超馬團   TPE    M 109 #NA  40 8.025 12:27:39 h
117 12:28:13 h   Tseng, Ching-Chao (曾景照) 漢翔路跑社   TPE  1967 M 110 M45  22 8.019 11:16:19 h
118 12:28:15 h   Huang, Chun-Chieh (黃俊傑) 土城慢跑   TPE    M 111 #NA  41 8.019 12:28:15 h
119 12:28:16 h   Lu, Li-Pao (呂理寶)   TPE  1986 M 112 M23  5 8.019 12:28:16 h
120 12:28:19 h   Li, Wei-Chih (李偉智)   TPE  1972 M 113 M40  24 8.018 11:45:31 h
121 12:28:58 h   Shih, Mao-Yueh (石茂岳)   TPE    M 114 #NA  42 8.011 12:28:58 h
122 12:29:17 h   Ku, Wen-Chang (顧文章)   TPE    M 115 #NA  43 8.008 12:29:17 h
123 12:29:48 h   Hsieh, Chien-Min (謝建民)   TPE    M 116 #NA  44 8.002 12:29:48 h
124 12:29:57 h   Lin, Yung-Chih (林勇志)   TPE    M 117 #NA  45 8.001 12:29:57 h
125 12:30:15 h   Yen, Yi-Ping (顏宜平)   TPE  1979 M 118 M35  11 7.997 12:21:24 h
126 12:30:27 h   Lin, Chi-Yu (林其玉) 愛跑鹿   TPE  1972 W 8 W40  3 7.995 11:45:53 h
127 12:31:45 h   Hsu, Shu-Kang (徐樹剛)   TPE  1971 M 119 M45  23 7.981 11:42:54 h
128 12:32:58 h   Chang, Fang-Ping (張芳平) 苗栗縣慢跑協會   TPE  1970 M 120 M45  24 7.968 11:38:14 h
129 12:33:14 h   Kuo, Shih-Hsiung (國世雄)   TPE  1971 M 121 M45  25 7.966 11:44:17 h
130 12:34:14 h   Chu, Chia-Hui (朱家慧) 土城慢跑   TPE    W 9 #NA  46 7.955 12:34:14 h
131 12:35:04 h   Yang, Chin-Lung (楊金龍) 蘭潭跑跑部   TPE  1981 M 122 M35  12 7.946 12:31:18 h
132 12:35:05 h   Hu, Wen-Lung (胡文龍) 蕭壠愛馬士   TPE  1976 M 123 M40  25 7.946 12:14:20 h
133 12:35:22 h   Yen, Chun-Wei (顏俊偉)   TPE  1971 M 124 M45  26 7.943 11:46:17 h
134 12:37:00 h   Peng, Ching-Hung (彭鏡洪) 北投慢跑   TPE  1967 M 125 M45  27 7.926 11:24:16 h
135 12:37:44 h   Fan, Che-Hsuan (范哲軒)   TPE    M 126 #NA  47 7.918 12:37:44 h
136 12:38:15 h   Huang, Yen-Ling (黃衍齡)   TPE  1959 W 10 W55  1 7.913 10:08:35 h
137 12:38:54 h   Chiang, Chun-Nan (姜俊男) 成大march慢跑隊   TPE  1970 M 127 M45  28 7.906 11:43:44 h
138 12:39:10 h   Kuo, Shu-Jen (虢恕仁)   TPE  1976 M 128 M40  26 7.903 12:18:18 h
139 12:39:17 h   Tsao, Cheng-Kang (曹正綱)   TPE  1975 M 129 M40  27 7.902 12:13:19 h
140 12:39:36 h   Lin, Yi-Nan (林毅南)   TPE  1974 M 130 M40  28 7.899 12:08:01 h
141 12:40:00 h   Chang, Yin-Hua (張蔭華) 新北市政府路跑社   TPE  1970 M 131 M45  29 7.895 11:44:45 h
142 12:40:03 h   Huang, Hsien-Fa (黃顯發) 新北市政府路跑社   TPE  1970 M 132 M45  30 7.894 11:44:48 h
143 12:40:37 h   Huang, Chih-Ming II (黃志銘) 中華電信桃園慢跑社   TPE    M 133 #NA  48 7.888 12:40:37 h
144 12:40:41 h   Hsieh, Wen-Jung (謝文榮)   TPE  1959 M 134 M55  4 7.888 10:40:17 h
145 12:41:00 h   Sun, Yung-Chung (孫永仲)   TPE  1972 M 135 M40  29 7.884 11:57:29 h
146 12:41:49 h   Lin, Chien-Jen (林建仁) 成大march慢跑隊   TPE  1960 M 136 M55  5 7.876 10:47:10 h
147 12:42:11 h   Tsai, Chih-Ting (蔡志庭) 蘭潭跑跑部   TPE  1975 M 137 M40  30 7.872 12:16:07 h
148 12:42:21 h   Tseng, Yuan-Chang (曾元昌) 愛跑鹿   TPE    M 138 #NA  49 7.870 12:42:21 h
149 12:42:39 h   Tsai, Wen-Chung (蔡文忠)   TPE  1972 M 139 M40  31 7.867 11:59:02 h
150 12:43:06 h   Sung, Heng-Yi (宋恒毅)   TPE    M 140 #NA  50 7.863 12:43:06 h
151 12:43:27 h   Li, Shih-Chi (李師奇)   TPE    M 141 #NA  51 7.859 12:43:27 h
152 12:43:27 h   Pan, Ko-Chieh (潘克傑) 沒漏氣俱樂部   TPE  1970 M 142 M45  31 7.859 11:47:57 h
153 12:43:45 h   Chen, Hung-Yi (陳泓毅)   TPE  1972 M 143 M40  32 7.856 12:00:04 h
154 12:44:19 h   Su, Yu-Kun (蘇祐堃) 安平夜跑   TPE  1975 M 144 M40  33 7.850 12:18:11 h
155 12:44:48 h   Huang, Chih-Ching (黃志清) 高美館慢跑聯誼會   TPE    M 145 #NA  52 7.845 12:44:48 h
156 12:44:52 h   Lai, Chiu-Teng (賴久騰)   TPE    M 146 #NA  53 7.845 12:44:52 h
157 12:45:02 h   Ku, Yi-Sheng (古易昇)   TPE  1986 M 147 M23  6 7.843 12:45:02 h
158 12:45:19 h   Tse, Hin-Ming (George) (謝顯明)   HKG  1961 M 148 M55  6 7.840 10:56:02 h
159 12:45:33 h   Lai, Wei-Nan (賴威男)   TPE  1975 M 149 M40  34 7.838 12:19:23 h
160 12:46:07 h   Lin, Wei-Min (林偉民)   TPE    M 150 #NA  54 7.832 12:46:07 h
161 12:46:20 h   Yu, Feng-Jen (余豐任) 大鵬灣路跑協會   TPE  1967 M 151 M45  32 7.829 11:32:42 h
162 12:46:32 h   Yang, Chih-Chuan (楊智全) LDS超馬團   TPE  1975 M 152 M40  35 7.827 12:20:20 h
163 12:46:51 h   Huang, Shuai-Hao (黃帥豪)   TPE  1969 M 153 M45  33 7.824 11:45:08 h
164 12:47:21 h   Lin, Ming-Hao (林明皓)   TPE    M 154 #NA  55 7.819 12:47:21 h
165 12:47:31 h   Chen, Li-En (陳立恩)   TPE    M 155 #NA  56 7.817 12:47:31 h
166 12:48:51 h   Wu, Kuang-Jung (吳光榮)   TPE  1968 M 156 M45  34 7.804 11:40:58 h
167 12:49:10 h   Chen, Yi-Ning (陳逸寧)   TPE    W 11 #NA  57 7.801 12:49:10 h
168 12:49:33 h   Li, Yen-Ching (李彥晴)   TPE    M 157 #NA  58 7.797 12:49:33 h
169 12:49:36 h   Lin, Mu-Sheng (林木生)   TPE  1961 M 158 M55  7 7.796 10:59:43 h
170 12:49:37 h   Chen, Sun-Wen (陳孫文) 愛跑鹿   TPE  1966 M 159 M50  11 7.796 11:29:40 h
171 12:49:39 h   Su, Fei-Chi (蘇飛吉) 苗栗縣慢跑協會   TPE  1966 M 160 M50  12 7.796 11:29:42 h
172 12:49:55 h   Chiang, Chun-Chieh (姜俊傑) ㄈㄥ跑組   TPE  1968 M 161 M45  35 7.793 11:41:56 h
173 12:50:14 h   Yang, Chi-Hsiung (楊基雄)   TPE  1962 M 162 M50  13 7.790 11:06:16 h
174 12:51:18 h   Yang, Ching-Yi (楊清義)   TPE    M 163 #NA  59 7.779 12:51:18 h
175 12:51:33 h   Liang, Chia-Li (梁佳莉)   TPE  1975 W 12 W40  4 7.777 12:23:24 h
176 12:51:33 h   Chien, Chiu-Yuan (簡秋元)   TPE  1965 M 164 M50  14 7.777 11:25:27 h
177 12:52:31 h   Yang, Mu-Chin (楊木欽) 嘉義市北回慢跑協會   TPE  1971 M 165 M45  36 7.767 11:56:22 h
178 12:53:53 h   Chen, Ming-Hung (陳銘泓)   TPE    M 166 #NA  60 7.753 12:53:53 h
179 12:54:19 h   Fang, Ting-Yu (方廷鈺)   TPE    M 167 #NA  61 7.749 12:54:19 h
180 12:54:41 h   Lin, Chao-Sheng (林晁陞)   TPE    M 168 #NA  62 7.745 12:54:41 h
181 12:54:51 h   Chen, Pei-Chin (陳培欽) 第一銀行慢跑社   TPE  1973 M 169 M40  36 7.743 12:16:35 h
182 12:55:16 h   Wang, Huang-Te (王煌德) 豐興鋼鐵慢跑社   TPE  1956 M 170 M60  1 7.739 10:34:25 h
183 12:55:20 h   Chen, Chun-Ming (陳俊銘)   TPE  1980 M 171 M35  13 7.739 12:49:08 h
184 12:55:28 h   Hsu, Li-Ping (徐莉萍)   TPE    W 13 #NA  63 7.737 12:55:28 h
185 12:55:36 h   Lin, Chun-Chieh (林群傑) 矽品慢跑社   TPE  1978 M 172 M35  14 7.736 12:42:58 h
186 12:55:50 h   Yang, Ching-Tang (楊鏡堂) 新莊慢跑協會   TPE  1958 M 173 M55  8 7.734 10:46:59 h
187 12:56:06 h   Yang, Liang-Kuei (楊糧魁)   TPE    M 174 #NA  64 7.731 12:56:06 h
188 12:56:47 h   Chen, Peng (陳鵬) 鴻海長跑社   TPE    M 175 #NA  65 7.724 12:56:47 h
189 12:56:50 h   Wu, Wan-Ting (吳萬定)   TPE  1958 M 176 M55  9 7.724 10:47:49 h
190 12:56:55 h   Wang, Wei-Cheng (王偉正)   TPE  1963 M 177 M50  15 7.723 11:18:06 h
191 12:57:02 h   Li, Chin-Wen (李錦文)   TPE  1962 M 178 M50  16 7.722 11:12:09 h
192 12:57:18 h   Lin, Chia-Min (林家民)   TPE    M 179 #NA  66 7.719 12:57:18 h
193 12:57:27 h   Tseng, Chih-Cheng (曾志成)   TPE  1966 M 180 M50  17 7.718 11:36:41 h
194 12:57:49 h   Chang, Shih-Yueh (張世岳)   TPE  1963 M 181 M50  18 7.714 11:18:53 h
195 12:57:51 h   Hsieh, Cheng-Ta (謝政達)   TPE    M 182 #NA  67 7.714 12:57:51 h
196 12:58:11 h   Lin, Chia-Hsing (林家興)   TPE    M 183 #NA  68 7.710 12:58:11 h
197 12:58:48 h   Hsu, Hsien-Chu (許先渠)   TPE    M 184 #NA  69 7.704 12:58:48 h
198 12:59:01 h   Tseng, Li-Fu (曾立夫)   TPE  1976 M 185 M40  37 7.702 12:37:36 h
199 12:59:36 h   Lin, Tung-Yu (林東昱)   TPE    M 186 #NA  70 7.696 12:59:36 h
200 12:59:42 h   Yu, Chien-Ming (游建明) 蘆洲慢跑   TPE    M 187 #NA  71 7.695 12:59:42 h
201 12:59:46 h   Huang, Yu-Chieh (黃毓傑)   TPE    M 188 #NA  72 7.695 12:59:46 h
202 12:59:55 h   Huang, Min-An (黃民安)   TPE    M 189 #NA  73 7.693 12:59:55 h
203 13:00:13 h   Yu, Ling-Yu (游齡玉)   TPE    W 14 #NA  74 7.690 13:00:13 h
204 13:01:41 h   Tsai, Chueh-An (蔡爵安) 錸德慢跑社   TPE  1981 M 190 M35  15 7.676 12:57:47 h
205 13:02:07 h   Tseng, Yuan-Ming (曾原明) 高雄都會長跑協會   TPE  1956 M 191 M60  2 7.671 10:40:01 h
206 13:02:33 h   Teng, Chi-Tsu (鄧繼祖)   TPE    M 192 #NA  75 7.667 13:02:33 h
207 13:02:49 h   Chang, Chia-Hsin (張嘉欣)   TPE  1970 M 193 M45  37 7.665 12:05:55 h
208 13:03:20 h   Hsieh, Hsiang-Chen (謝祥震)   TPE    M 194 #NA  76 7.660 13:03:20 h
209 13:03:40 h   Tsai, Kao-Sheng (蔡高勝)   TPE  1953 M 195 M60  3 7.656 10:23:01 h
210 13:04:46 h   Chang, Chih-Neng (張智能) 台中市豐原慢跑協會   TPE  1955 M 196 M60  4 7.646 10:36:08 h
211 13:04:48 h   Wu, Ying-Hao (吳英豪)   TPE  1972 M 197 M40  38 7.645 12:19:55 h
212 13:06:28 h   Tou, Meng-Chun (竇蒙軍)   TPE  1967 M 198 M45  38 7.629 11:50:54 h
213 13:07:06 h   Li, Wei-Cheng (李偉誠)   TPE  1984 M 199 M23  7 7.623 13:06:57 h
214 13:08:25 h   Lu, Chi-Hsuan (呂紀璿)   TPE    M 200 #NA  77 7.610 13:08:25 h
215 13:08:37 h   Cheng, Wen-Chuan (鄭文銓)   TPE  1984 M 201 M23  8 7.608 13:08:28 h
216 13:09:14 h   Wu, Chia-Ying (吳佳穎)   TPE    W 15 #NA  78 7.602 13:09:14 h
217 13:09:23 h   Li, Tsung-Ming (李聰明) 矽品慢跑社   TPE  1972 M 202 M40  39 7.601 12:24:14 h
218 13:09:33 h   Pan, Chia-Chang (潘嘉昌)   TPE  1982 M 203 M23  9 7.599 13:07:26 h
219 13:10:27 h   Lin, Ching-Ping (林慶平) 監察院樂跑社   TPE  1965 M 204 M50  19 7.591 11:42:15 h
220 13:10:29 h   Chen, Shun-Te (陳順德) 淡水慢跑俱樂部   TPE    M 205 #NA  79 7.590 13:10:29 h
221 13:10:30 h   Cheng, Lien-Pi (鄭連碧)   TPE  1961 M 206 M55  10 7.590 11:17:37 h
222 13:10:30 h   Li, Wang-Chao (李旺朝)   TPE  1963 M 207 M50  20 7.590 11:29:57 h
223 13:10:30 h   Yang, Li-Chuan (楊麗絹) 淡水慢跑俱樂部   TPE  1969 W 16 W45  3 7.590 12:01:06 h
224 13:10:31 h   Chou, Hsiu-Chin (周秀琴) 淡水慢跑俱樂部   TPE    W 17 #NA  80 7.590 13:10:31 h
225 13:10:47 h   Hsieh, Chih-Liang (謝志良)   TPE    M 208 #NA  81 7.587 13:10:47 h
226 13:11:06 h   Hung, Tsao-Yu (洪造宇)   TPE    M 209 #NA  82 7.584 13:11:06 h
227 13:12:01 h   Yen, Chia-Hsien (嚴家賢)   TPE  1978 M 210 M35  16 7.576 12:59:07 h
228 13:12:23 h   Chi, Ju-Shan (紀如山)   TPE  1970 M 211 M45  39 7.572 12:14:47 h
229 13:12:30 h   Kao, Ping-Chien (高炳乾)   TPE    M 212 #NA  83 7.571 13:12:30 h
230 13:12:43 h   Teng, Ching-Chu (鄧清巨) 蘭潭跑跑部   TPE  1972 M 213 M40  40 7.569 12:27:23 h
231 13:13:09 h   Peng, Ta-Lin (彭達麟) 阿公店長跑協會   TPE    M 214 #NA  84 7.565 13:13:09 h
232 13:13:47 h   Huang, Cheng-Chang (黃政章)   TPE    M 215 #NA  85 7.559 13:13:47 h
233 13:14:44 h   Chu, Ming-Tsan (朱明燦)   TPE  1957 M 216 M55  11 7.550 10:56:32 h
234 13:14:57 h   Kuo, Nai-Hui (郭廼暉)   TPE  1961 M 217 M55  12 7.548 11:21:26 h
235 13:15:19 h   Lin, Wen-Qi (林文淇)   TPE    M 218 #NA  86 7.544 13:15:19 h
236 13:15:31 h   Liao, Jih-Sheng (廖日生)   TPE  1976 M 219 M40  41 7.542 12:53:39 h
237 13:15:49 h   Wu, Shang-Lin (吳尚霖)   TPE  1968 M 220 M45  40 7.539 12:05:33 h
238 13:16:03 h   Huang, Ying-Hsing (黃景興)   TPE    M 221 #NA  87 7.537 13:16:03 h
239 13:16:16 h   Wang, Chih-Hao (王志豪)   TPE  1979 M 222 M35  17 7.535 13:06:53 h
240 13:16:56 h   Lin, Yu-Hao (林侑豪)   TPE    M 223 #NA  88 7.529 13:16:56 h
241 13:17:37 h   Liu, Hung-Chu (劉鴻舉) 高美館慢跑聯誼會   TPE  1963 M 224 M50  21 7.522 11:36:10 h
242 13:17:53 h   Kao, Ming-Chuan (高明傳)   TPE  1985 M 225 M23  10 7.520 13:17:53 h
243 13:18:05 h   Huang, Chih-Chung (黃志忠)   TPE    M 226 #NA  89 7.518 13:18:05 h
244 13:18:13 h   Liu, Ming-Chih (劉明枝)   TPE  1970 M 227 M45  41 7.517 12:20:12 h
245 13:19:01 h   Lin, Ming-Chi (林明吉) 高雄市光華慢跑協會   TPE  1955 M 228 M60  5 7.509 10:47:41 h
246 13:19:13 h   Huang, Yao-Kun (黃耀坤) 新營慢跑   TPE  1958 M 229 M55  13 7.507 11:06:29 h
247 13:19:30 h   Chiang, Wei-Ting (江偉廷)   TPE    M 230 #NA  90 7.505 13:19:30 h
248 13:21:05 h   Wang, Po-Chih (王柏智)   TPE    M 231 #NA  91 7.490 13:21:05 h
249 13:21:45 h   Chen, Peng-Chung (陳鵬中) 頭份夜跑團   TPE  1977 M 232 M35  18 7.484 13:04:26 h
250 13:21:46 h   Chen, Tai-Chih (陳台志)   TPE  1976 M 233 M40  42 7.483 12:59:44 h
251 13:21:57 h   Tsai, Yu-Hsuan (蔡宇軒) JOG路跑天團   TPE  1986 M 234 M23  11 7.482 13:21:57 h
252 13:22:06 h   Chen, Chih-Hao (陳志壕)   TPE  1981 M 235 M35  19 7.480 13:18:06 h
253 13:22:32 h   Wu, Tsan-Chung (吳燦忠)   TPE  1964 M 236 M50  22 7.476 11:46:43 h
254 13:23:07 h   Chen, Chih-Huang (陳志鍠) 高雄都會長跑協會   TPE    M 237 #NA  92 7.471 13:23:07 h
255 13:23:07 h   Chang, Tung-Ming (張桐明) 阿公店長跑協會   TPE  1966 M 238 M50  23 7.471 11:59:41 h
256 13:23:08 h   Li, Chiang-Chen (李江振) 高雄都會長跑協會   TPE  1967 M 239 M45  42 7.471 12:05:58 h
257 13:23:13 h   Hsueh, Cheng-Chung (薛正忠)   TPE  1978 M 240 M35  20 7.470 13:10:08 h
258 13:23:15 h   Hsu, Kuo-Chang (徐國彰)   TPE  1963 M 241 M50  24 7.470 11:41:05 h
259 13:23:23 h   Cheng, Cheng-Te (鄭正得)   TPE    M 242 #NA  93 7.468 13:23:23 h
260 13:23:31 h   Tai, Te-Chung (戴德中)   TPE  1972 M 243 M40  43 7.467 12:37:34 h
261 13:23:45 h   Wu, Han-Chang (吳漢章)   TPE  1975 M 244 M40  44 7.465 12:56:16 h
262 13:23:56 h   Chang, Cheng-Yu (張政裕)   TPE  1973 M 245 M40  45 7.463 12:44:14 h
263 13:24:06 h   Liu, Yu-Cheng (劉又誠)   TPE    M 246 #NA  94 7.462 13:24:06 h
264 13:24:27 h   Chang, Chih-Ming II (張志銘) 後壁輕鬆跑   TPE  1983 M 247 M23  12 7.459 13:23:34 h
265 13:24:59 h   Lin, Yung-Yu (林勇佑) 豐興鋼鐵慢跑社   TPE  1969 M 248 M45  43 7.454 12:20:11 h
266 13:25:16 h   Lin, Tang-Po (林堂波)   TPE  1971 M 249 M45  44 7.451 12:32:56 h
267 13:25:24 h   Chang, Che-Huang (張哲煌) 漢翔路跑社   TPE  1953 M 250 M60  6 7.450 10:40:18 h
268 13:25:36 h   Li, Yi-Tien (李宜靝)   TPE  1981 M 251 M35  21 7.448 13:21:35 h
269 13:25:49 h   Chang, Wen-Feng (張文峰) ㄈㄥ跑組   TPE  1967 M 252 M45  45 7.446 12:08:23 h
270 13:26:01 h   Hu, Shu-Yu (胡舒裕) ㄈㄥ跑組   TPE    M 253 #NA  95 7.444 13:26:01 h
271 13:26:12 h   Chang, Shu-Hsuan (張樹玄) ㄈㄥ跑組   TPE  1975 M 254 M40  46 7.442 12:58:38 h
272 13:26:33 h   Kang, Wen-Yu (康文毓)   TPE  1972 M 255 M40  47 7.439 12:40:25 h
273 13:27:06 h   Wang, Yu-Chi (王昱棋) 錸德慢跑社   TPE  1975 M 256 M40  48 7.434 12:59:30 h
274 13:27:06 h   Ho, Kun-Yueh (何昆岳) 力成慢跑社   TPE  1979 M 257 M35  22 7.434 13:17:35 h
275 13:27:08 h   Liu, Chan-Chia (劉展嘉) 錸德慢跑社   TPE    M 258 #NA  96 7.434 13:27:08 h
276 13:27:09 h   Wu, Ching-Feng (吳菁峰) 錸德慢跑社   TPE    M 259 #NA  97 7.434 13:27:09 h
277 13:27:16 h   Yu, Chung-Hsing (余中興)   TPE    M 260 #NA  98 7.432 13:27:16 h
278 13:27:39 h   Cheng, Po-Wen (鄭博文)   TPE  1962 M 261 M50  25 7.429 11:38:38 h
279 13:27:44 h   Chen, Tai-Lung (陳太龍) 新莊慢跑協會   TPE  1962 M 262 M50  26 7.428 11:38:42 h
280 13:28:09 h   Chang, Te-Chiang (張德強) 愛跑鹿   TPE    M 263 #NA  99 7.424 13:28:09 h
281 13:28:21 h   Chiang, Hsi-Chung (江錫忠) 台中市豐原慢跑協會   TPE  1970 M 264 M45  46 7.423 12:29:35 h
282 13:28:28 h   Yang, Chen-Ming (楊振明) 台中市豐原慢跑協會   TPE  1973 M 265 M40  49 7.421 12:48:32 h
283 13:28:57 h   Shih, Ming-Cheng (石明政)   TPE    M 266 #NA  100 7.417 13:28:57 h
284 13:29:17 h   Hsu, Po-Sen (徐鉑森)   TPE  1968 M 267 M45  47 7.414 12:17:50 h
285 13:29:24 h   Yang, Fu-Pin (楊富斌)   TPE  1976 M 268 M40  50 7.413 13:07:09 h
286 13:29:46 h   Huang, Cheng-Chang (黃承昌) LDS超馬團   TPE    M 269 #NA  101 7.410 13:29:46 h
287 13:29:46 h   Peng, Chia-Hung (彭佳紅) 雙連長跑協會   TPE  1964 M 270 M50  27 7.410 11:53:05 h
288 13:29:47 h   Lin, Te-Ming (林德銘)   TPE    M 271 #NA  102 7.409 13:29:47 h
289 13:30:00 h   Teng, Wen-Pin (鄧文彬) 新北市政府路跑社   TPE    M 272 #NA  103 7.407 13:30:00 h
290 13:30:24 h   Chang, Tang-Pin (張唐彬) 豐興鋼鐵慢跑社   TPE  1971 M 273 M45  48 7.404 12:37:44 h
291 13:30:24 h   Chang, Chin-Chang (張欽彰) 豐興鋼鐵慢跑社   TPE  1976 M 274 M40  51 7.404 13:08:07 h
292 13:31:14 h   Chen, Yu-Tsung (陳佑宗)   TPE  1982 M 275 M23  13 7.396 13:29:03 h
293 13:31:27 h   Lin, Chin-An (林金鞍) 斗棒夜跑團   TPE  1981 M 276 M35  23 7.394 13:27:24 h
294 13:31:40 h   Huang, Chih-Chieh (黃志傑)   TPE  1980 M 277 M35  24 7.392 13:25:11 h
295 13:31:58 h   Weng, Ming-Tsai (翁明才) TRC-野跑俱樂部   TPE  1962 M 278 M50  28 7.389 11:42:22 h
296 13:33:18 h   Hsieh, Chih-Lung (謝志隆)   TPE  1983 M 279 M23  14 7.377 13:32:25 h
297 13:33:18 h   Chen, Ying-Tsang (陳盈蒼)   TPE    M 280 #NA  104 7.377 13:33:18 h
298 13:33:20 h   Liu, Hsiao-Min (劉小閔)   TPE  1974 W 18 W40  5 7.377 12:57:58 h
299 13:33:28 h   Wang, Chin-Hsing (Jackey) (王進興) 新北市政府路跑社   TPE  1975 M 281 M40  52 7.376 13:05:39 h
300 13:33:41 h   Yin, Huai-Lu (尹懷魯) 澄清湖友緣慢跑協會   TPE  1965 M 282 M50  29 7.374 12:02:53 h
301 13:33:50 h   Li, Hsien-Chen (李賢振)   TPE  1963 M 283 M50  30 7.373 11:50:19 h
302 13:34:19 h   Yang, Shih-Wei (楊士緯)   TPE    M 284 #NA  105 7.368 13:34:19 h
303 13:34:20 h   Kuo, Chun-Lin (郭俊麟)   TPE  1969 M 285 M45  49 7.368 12:28:47 h
304 13:34:35 h   Chang, Ming-Hui (張明輝)   TPE  1963 M 286 M50  31 7.366 11:50:59 h
305 13:35:10 h   Hsu, Ming-Hsien (徐明賢)   TPE  1967 M 287 M45  50 7.360 12:16:50 h
306 13:35:29 h   Chen, Chin-Yun (陳晉雲) ㄈㄥ跑組   TPE    M 288 #NA  106 7.358 13:35:29 h
307 13:35:45 h   Chang, Shih-Ming (張世明)   TPE    M 289 #NA  107 7.355 13:35:45 h
308 13:35:52 h   Wang, Shih-Hao (王士豪) 後壁輕鬆跑   TPE  1978 M 290 M35  25 7.354 13:22:35 h
309 13:35:54 h   Yu, Jen-Hao (余仁豪)   TPE    M 291 #NA  108 7.354 13:35:54 h
310 13:36:02 h   Chang, Jung-Fang (張榮芳)   TPE    M 292 #NA  109 7.353 13:36:02 h
311 13:36:15 h   Chu, Yen-Chi (朱兗琦)   TPE  1966 M 293 M50  32 7.351 12:11:27 h
312 13:36:22 h   Fang, Jen-Ho (方人禾) 蕭壠愛馬士   TPE    M 294 #NA  110 7.350 13:36:22 h
313 13:36:29 h   Chang, Shan-Shun (張善順)   TPE  1971 M 295 M45  51 7.349 12:43:25 h
314 13:36:33 h   Huang, Hung-Min (黃宏民)   TPE  1974 M 296 M40  53 7.348 13:02:35 h
315 13:36:40 h   Chan, Chia-Hao (詹家豪) 阿公店長跑協會   TPE    M 297 #NA  111 7.347 13:36:40 h
316 13:36:47 h   Chang, Wei-Min (張瑋民) 斗棒夜跑協會   TPE  1988 M 298 M23  15 7.346 13:36:47 h
317 13:36:53 h   Chen, Chih-Hui (陳志輝) 蘆竹路跑   TPE  1974 M 299 M40  54 7.345 13:02:55 h
318 13:37:01 h   Hu, Cheng-Ming (胡正銘) 新竹瘋   TPE    M 300 #NA  112 7.344 13:37:01 h
319 13:37:16 h   Lin, Chia-Chin (林家進)   TPE  1978 M 301 M35  26 7.342 13:23:57 h
320 13:37:21 h   Lin, Hsiu-Hung (林修宏)   TPE  1969 M 302 M45  52 7.341 12:31:34 h
321 13:37:29 h   Yu, Hui-Liang (游惠良)   TPE  1990 M 303 M23  16 7.340 13:37:29 h
322 13:37:45 h   Chen, Lai-Yuan (陳來源)   TPE  1964 M 304 M50  33 7.337 12:00:07 h
323 13:37:52 h   Huang, Tzu-Wei (黃子葳) 阿公店長跑協會   TPE  1986 M 305 M23  17 7.336 13:37:52 h
324 13:38:06 h   Hsieh, Yao-Chun (謝曜駿)   TPE  1978 M 306 M35  27 7.334 13:24:46 h
325 13:38:06 h   Pan, Ta-Wei (潘大衛)   TPE  1978 M 307 M35  28 7.334 13:24:46 h
326 13:38:19 h   Li, Kun-Chin (李坤晉)   TPE    M 308 #NA  113 7.332 13:38:19 h
327 13:38:24 h   Chiu, Tsung-Sheng (邱宗聖)   TPE    M 309 #NA  114 7.331 13:38:24 h
328 13:38:36 h   Cheng, Chih-Chun (鄭至鈞)   TPE  1969 M 310 M45  53 7.330 12:32:43 h
329 13:38:59 h   Hsiao, Yi-Tsung (蕭奕宗) 北大長跑   TPE  1973 M 311 M40  55 7.326 12:58:32 h
330 13:39:03 h   Cheng, Sheng-Chia (鄭勝家) 85慢跑社   TPE  1976 M 312 M40  56 7.326 13:16:32 h
331 13:39:09 h   Lin, Hsiang-Che (林祥哲)   TPE  1975 M 313 M40  57 7.325 13:11:09 h
332 13:39:43 h   Lin, Yu-Yang (林裕揚) 愛跑鹿   TPE  1965 M 314 M50  34 7.320 12:08:15 h
333 13:39:49 h   Chou, Ming-Hui (周明輝)   TPE  1964 M 315 M50  35 7.319 12:01:56 h
334 13:40:55 h   Huang, Jia-Sheng (黃嘉勝) 矽品慢跑社   TPE    M 316 #NA  115 7.309 13:40:55 h
335 13:41:07 h   Chang, Yu-Chu (張猷炬)   TPE  1973 M 317 M40  58 7.307 13:00:34 h
336 13:41:11 h   Hung, Chun-Yen (洪群硯)   TPE    M 318 #NA  116 7.307 13:41:11 h
337 13:41:16 h   Liu, Chun-Wei II (劉俊緯)   TPE    M 319 #NA  117 7.306 13:41:16 h
338 13:41:32 h   Yang, Ming-Te (楊銘德)   TPE    M 320 #NA  118 7.303 13:41:32 h
339 13:41:40 h   Yu, Wen-Feng (游文豐)   TPE  1970 M 321 M45  54 7.302 12:41:56 h
340 13:41:50 h   Chen, Pei-Hsi (陳焙熙)   TPE  1972 M 322 M40  59 7.301 12:54:50 h
341 13:41:58 h   Huang, Chih-Wei (黃志偉)   TPE    M 323 #NA  119 7.300 13:41:58 h
342 13:42:09 h   Su, Yung-Chen (蘇泳蓁) 阿公店長跑協會   TPE    W 19 #NA  120 7.298 13:42:09 h
343 13:42:11 h   Liu, Chung-Cheng (劉忠正) 阿公店長跑協會   TPE  1976 M 324 M40  60 7.298 13:19:35 h
344 13:42:11 h   Hsieh, Tsung-Chin (謝宗晉) 阿公店長跑協會   TPE    M 325 #NA  121 7.298 13:42:11 h
345 13:42:12 h   Lin, Yi-Sheng (林易昇) 阿公店長跑協會   TPE    M 326 #NA  122 7.297 13:42:12 h
346 13:42:14 h   Li, An-Che (李安哲) 阿公店長跑協會   TPE    M 327 #NA  123 7.297 13:42:14 h
347 13:42:15 h   Chang, Chin-Chun (張進春) 阿公店長跑協會   TPE    M 328 #NA  124 7.297 13:42:15 h
348 13:42:22 h   Chen, Shu-Mei (陳淑梅) 土城慢跑   TPE  1971 W 20 W45  4 7.296 12:46:17 h
349 13:42:30 h   Hung, Wen-Chin (洪文進) 土城慢跑   TPE  1963 M 329 M50  36 7.295 11:57:53 h
350 13:42:48 h   Cheng, Wei-Lu (鄭維祿)   TPE  1966 M 330 M50  37 7.292 12:17:19 h
351 13:42:51 h   Liu, An-Chi (劉安吉) 台灣大腳ㄚ長跑協會   TPE  1975 M 331 M40  61 7.292 13:14:43 h
352 13:42:54 h   Su, Shih-Chieh (蘇士傑)   TPE    M 332 #NA  125 7.291 13:42:54 h
353 13:43:13 h   Tai, Hung-Ming (戴宏鳴) 桃園市馬拉松路跑協會   TPE  1968 M 333 M45  55 7.288 12:30:32 h
354 13:43:25 h   Hsu, Kuo-Yuan (徐國元)   TPE  1974 M 334 M40  62 7.287 13:09:10 h
355 13:43:32 h   Lai, Cheng-Yi (賴正益)   TPE  1977 M 335 M35  29 7.286 13:25:45 h
356 13:43:40 h   Chang, Nan-Chieh (章南捷)   TPE    M 336 #NA  126 7.285 13:43:40 h
357 13:43:49 h   Liao, Chao-His (廖昭熙)   TPE  1975 M 337 M40  63 7.283 13:15:39 h
358 13:43:59 h   Sun, Ching-Huan (孫敬桓)   TPE    M 338 #NA  127 7.282 13:43:59 h
359 13:44:05 h   Huang, Yu-Te (黃煜特)   TPE  1973 M 339 M40  64 7.281 13:03:23 h
360 13:44:18 h   Tsai, Wen-Shan (蔡文山)   TPE  1964 M 340 M50  38 7.279 12:05:53 h
361 13:44:27 h   Pan, Hung-Chih (潘鴻志)   TPE  1983 M 341 M23  18 7.278 13:43:33 h
362 13:44:29 h   Wu, Chien-Te (吳建德)   TPE  1963 M 342 M50  39 7.277 11:59:37 h
363 13:44:38 h   Wang, Jung-Tsung (王榮宗) 新竹瘋   TPE  1966 M 343 M50  40 7.276 12:18:58 h
364 13:44:44 h   Hsueh, Chin-Chan (薛進展)   TPE  1954 M 344 M60  7 7.275 11:02:06 h
365 13:44:50 h   Liu, Fan-Kun (劉范焜)   TPE  1965 M 345 M50  41 7.274 12:12:47 h
366 13:45:18 h   Chuang, Hsin-Sung (莊信松) 漢翔路跑社   TPE  1965 M 346 M50  42 7.270 12:13:12 h
367 13:45:27 h   Wu, Meng-Ju (吳孟儒)   TPE    M 347 #NA  128 7.269 13:45:27 h
368 13:45:44 h   Chen, Yi-Wen (陳奕文)   TPE  1985 M 348 M23  19 7.266 13:45:44 h
369 13:46:06 h   Chang, Chih-Chien II (張志堅)   TPE    M 349 #NA  129 7.263 13:46:06 h
370 13:46:23 h   Chang, Tung-Yuan (張桐源) 高雄都會長跑協會   TPE  1964 M 350 M50  43 7.261 12:07:43 h
371 13:46:42 h   Lu, Hung-Wen (盧宏文) 百信建材澄清湖慢跑隊   TPE    M 351 #NA  130 7.258 13:46:42 h
372 13:46:58 h   Wu, Kuang-Yao (Saraya) (吳光曜)   TPE  1965 M 352 M50  44 7.255 12:14:41 h
373 13:47:01 h   Lin, Kun-Hsin (林坤鑫)   TPE  1974 M 353 M40  65 7.255 13:12:37 h
374 13:47:12 h   Chen, Wei-Chi (陳為吉)   TPE  1968 M 354 M45  56 7.253 12:34:10 h
375 13:47:43 h   Lin, Yu-Zhan (林郁展)   TPE    M 355 #NA  131 7.249 13:47:43 h
376 13:47:45 h   Hsu, Chien-Chung (徐建忠) 風櫃嘴愛跑團   TPE  1971 M 356 M45  57 7.249 12:53:57 h
377 13:47:53 h   Shen, Cheng-Fa (沈政發)   TPE    M 357 #NA  132 7.247 13:47:53 h
378 13:48:10 h   Chen, Yi-Che (陳宜哲)   TPE    M 358 #NA  133 7.245 13:48:10 h
379 13:48:14 h   Lin, Chen-Feng (林振豐)   TPE    M 359 #NA  134 7.244 13:48:14 h
380 13:48:23 h   Fan, Te-Wei (范德威)   TPE  1965 M 360 M50  45 7.243 12:15:57 h
381 13:48:33 h   Fan, Jung-Chih (范榮墀) 新北市馬拉松協會   TPE  1968 M 361 M45  58 7.242 12:35:24 h
382 13:48:46 h   Ko, Meng-Yu (柯孟裕)   TPE  1969 M 362 M45  59 7.240 12:42:04 h
383 13:48:53 h   Tsai, Ming-Feng (蔡明峰)   TPE    M 363 #NA  135 7.239 13:48:53 h
384 13:49:02 h   Lin, Meng-Feng (林孟鋒) 錸德慢跑社   TPE  1975 M 364 M40  66 7.237 13:20:41 h
385 13:49:12 h   Chung, Chung-Hsien (鍾忠憲) 成大自強隊   TPE    M 365 #NA  136 7.236 13:49:12 h
386 13:49:25 h   Tsou, Hsiang-Liang (鄒向良) ㄈㄥ跑組   TPE  1965 M 366 M50  46 7.234 12:16:52 h
387 13:49:29 h   Cheng, Sheng-Ming (鄭聖明)   TPE  1979 M 367 M35  30 7.233 13:39:42 h
388 13:49:42 h   Chien, Tzu-Min (簡子閔) 愛跑部慢跑隊   TPE  1984 M 368 M23  20 7.232 13:49:33 h
389 13:49:54 h   Yin, Jung-Chien (殷榮鍵) JOG路跑天團   TPE    M 369 #NA  137 7.230 13:49:54 h
390 13:49:59 h   Liao, Shu-Chun (廖淑君) 新營慢跑   TPE  1975 W 21 W40  6 7.229 13:19:42 h
391 13:50:13 h   Huang, Chen-Yeh (黃振業)   TPE  1979 M 370 M35  31 7.227 13:40:26 h
392 13:50:19 h   Liu, Hsiung-Jung (劉雄榮) 高雄市光華慢跑協會   TPE  1955 M 371 M60  8 7.226 11:13:04 h
393 13:50:24 h   Chou, Chi-Po (周祈珀)   TPE    M 372 #NA  138 7.225 13:50:24 h
394 13:50:25 h   Chien, Jung-Te (簡榮德)   TPE    M 373 #NA  139 7.225 13:50:25 h
395 13:50:26 h   Yen, Chun-Wei (嚴峻偉)   TPE    M 374 #NA  140 7.225 13:50:26 h
396 13:50:29 h   Wang, Ya-Jen (王雅仁)   TPE  1978 M 375 M35  32 7.225 13:36:57 h
397 13:50:34 h   Wu, Yung-Pei (吳泳霈)   TPE  1977 M 376 M35  33 7.224 13:32:38 h
398 13:50:35 h   Hsia, Kuang-Chieh (夏廣傑)   TPE  1964 M 377 M50  47 7.224 12:11:25 h
399 13:50:37 h   Liu, Fang-Yuan (劉芳遠)   TPE  1976 M 378 M40  67 7.224 13:27:47 h
400 13:50:42 h   Hung, Che-Yuan (洪哲元)   TPE  1973 M 379 M40  68 7.223 13:09:40 h
401 13:50:49 h   Hsu, Hsiu-Mei (徐秀美) 錸德慢跑社   TPE    W 22 #NA  141 7.222 13:50:49 h
402 13:51:06 h   Wang, Wen-Chieh (王文傑)   TPE    M 380 #NA  142 7.219 13:51:06 h
403 13:51:11 h   Kuo, Wen-Hao (郭文豪)   TPE    M 381 #NA  143 7.219 13:51:11 h
404 13:51:14 h   Lin, Shih-Ku (林世顧)   TPE  1965 M 382 M50  48 7.218 12:18:29 h
405 13:51:34 h   Liu, Ching-Hui (劉慶輝)   TPE    M 383 #NA  144 7.215 13:51:34 h
406 13:51:36 h   Chen, Tu-Cheng (陳土城) 中鋼慢跑社   TPE  1963 M 384 M50  49 7.215 12:05:50 h
407 13:51:37 h   Li, Chung-Cheng (李崇成) 中鋼慢跑社   TPE  1967 M 385 M45  60 7.215 12:31:42 h
408 13:51:39 h   Tseng, Tung-Liang (曾棟樑) 中鋼慢跑社   TPE  1961 M 386 M55  14 7.215 11:52:54 h
409 13:51:41 h   Huang, Jui-Yang (黃瑞陽) 中鋼慢跑社   TPE    M 387 #NA  145 7.214 13:51:41 h
410 13:51:44 h   Wu, Chi-Hsing (吳吉興)   TPE    M 388 #NA  146 7.214 13:51:44 h
411 13:51:50 h   Liu, Chin-Hung (劉晉宏)   TPE  1983 M 389 M23  21 7.213 13:50:56 h
412 13:51:56 h   Huang, Ta-Wei (黃大為)   TPE  1969 M 390 M45  61 7.212 12:44:58 h
413 13:52:04 h   Cho, Yu-Chun (卓育群)   TPE    M 391 #NA  147 7.211 13:52:04 h
414 13:52:09 h   Huang, Yu-Ping (黃又萍) 中科院路跑社   TPE  1960 M 392 M55  15 7.210 11:46:55 h
415 13:52:12 h   Chen, Kun-Huang (陳坤煌)   TPE    M 393 #NA  148 7.210 13:52:12 h
416 13:52:18 h   Yen, Chi-Weng (嚴啟翁)   TPE    M 394 #NA  149 7.209 13:52:18 h
417 13:52:36 h   Li, I-Kung (李一恭)   TPE  1974 M 395 M40  69 7.206 13:17:58 h
418 13:52:44 h   Wu, Fu-Hsin (吳府欣)   TPE    M 396 #NA  150 7.205 13:52:44 h
419 13:52:47 h   Tsai, Hsu-Chih (蔡勖之)   TPE    M 397 #NA  151 7.205 13:52:47 h
420 13:52:50 h   Lin, Tse-Ming (林澤明) TRC-野跑俱樂部   TPE    M 398 #NA  152 7.204 13:52:50 h
421 13:53:00 h   Yen, Pei-Ying (顏佩瑩)   TPE    W 23 #NA  153 7.203 13:53:00 h
422 13:53:03 h   Yang, Wei-Min (楊偉民) 緯創路跑社   TPE  1985 M 399 M23  22 7.202 13:53:03 h
423 13:53:07 h   Jen, Chih-Hao (任志浩)   TPE  1976 M 400 M40  70 7.202 13:30:13 h
424 13:53:22 h   Yeh, Hsin-Tsung (葉欣宗)   TPE    M 401 #NA  154 7.200 13:53:22 h
425 13:53:26 h   Tang, Han-Chieh (湯翰傑) 安平夜跑   TPE    M 402 #NA  155 7.199 13:53:26 h
426 13:53:26 h   Hsu, Tzu-Yen (徐子雁) 安平夜跑   TPE    W 24 #NA  156 7.199 13:53:26 h
427 13:53:30 h   Yen, Pai-Sung (顏百淞) 安平夜跑   TPE    M 403 #NA  157 7.199 13:53:30 h
428 13:53:41 h   Lin, Che-Chu (林哲助)   TPE  1967 M 404 M45  62 7.197 12:33:34 h
429 13:53:43 h   Hsu, Yi-Lin (徐奕麟)   TPE  1966 M 405 M50  50 7.197 12:27:06 h
430 13:53:53 h   Wang, Wen-Hua (王文華)   TPE    M 406 #NA  158 7.195 13:53:53 h
431 13:54:04 h   Yang, Hsu-Teng (楊緒騰)   TPE    M 407 #NA  159 7.194 13:54:04 h
432 13:54:19 h   Liang, Yi-Chen (梁益蓁)   TPE  1968 M 408 M45  63 7.192 12:40:39 h
433 13:54:38 h   Wu, Chen-Chia (吳振加)   TPE  1973 M 409 M40  71 7.189 13:13:25 h
434 13:55:00 h   Li, Ming-Te (李明德)   TPE  1963 M 410 M50  51 7.186 12:08:48 h
435 13:55:14 h   Chang, Yun-Hsiang (張勻翔)   TPE  1976 M 411 M40  72 7.184 13:32:16 h
436 13:55:17 h   Yang, Wen-Chin (楊文金)   TPE  1959 M 412 M55  16 7.183 11:43:04 h
437 13:55:24 h   Huang, Chun-Che (黃濬哲)   TPE  1985 M 413 M23  23 7.182 13:55:24 h
438 13:55:35 h   Lin, Wen-Chieh (林文傑)   TPE  1964 M 414 M50  52 7.181 12:09:18 h
439 13:55:42 h   Lu, Yung-Chih (呂勇志)   TPE  1973 M 415 M40  73 7.180 13:14:25 h
440 13:55:49 h   Wang, Kuo-Hao (汪國豪) 第一銀行慢跑社   TPE  1982 M 416 M23  24 7.179 13:53:34 h
441 13:55:55 h   Hsu, Shou-Wei (徐守偉)   TPE    M 417 #NA  160 7.178 13:55:55 h
442 13:56:02 h   Huang, Jung-Min (黃榮敏)   TPE    M 418 #NA  161 7.177 13:56:02 h
443 13:56:10 h   Wu, Cheng-Hung (吳政鴻)   TPE  1973 M 419 M40  74 7.176 13:14:52 h
444 13:56:18 h   Cheng, Yu-Ting (鄭羽庭)   TPE    W 25 #NA  162 7.174 13:56:18 h
445 13:56:31 h   Huang, Heng-Nung (黃恒農) 中科院路跑社   TPE  1962 M 420 M50  53 7.173 12:03:36 h
446 13:56:44 h   Chao, Wei-Ting (趙偉婷)   TPE  1974 W 26 W40  7 7.171 13:20:21 h
447 13:56:44 h   Pan, Yuan-Lang (潘元朗)   TPE  1959 M 421 M55  17 7.171 11:44:17 h
448 13:56:58 h   Lin, Tai-Hung (林泰宏) 林園清水岩路跑協會   TPE    M 422 #NA  163 7.169 13:56:58 h
449 13:57:03 h   Yang, Hung-Yao (楊弘曜) 高雄都會長跑   TPE  1966 M 423 M50  54 7.168 12:30:05 h
450 13:57:13 h   Hsu, Chi-Tao (Jackson) (徐繼道) 新北市政府路跑社   TPE  1971 M 424 M45  64 7.167 13:02:48 h
451 13:57:43 h   Lai, Yi-Cheng (賴義承) ㄈㄥ跑組   TPE  1975 M 425 M40  75 7.162 13:29:05 h
452 13:57:58 h   Ho, Cheng-Hsiang (何正翔)   TPE    M 426 #NA  164 7.160 13:57:58 h
453 13:57:59 h   Huang, Hsin-Yi (黃新益) 林園清水岩路跑協會   TPE  1981 M 427 M35  34 7.160 13:53:48 h
454 13:58:04 h   Liu, Yi-Chun (劉佾峻)   TPE    M 428 #NA  165 7.159 13:58:04 h
455 13:58:09 h   Chiang, Chun-Chiao (江軍樵)   TPE  1981 M 429 M35  35 7.159 13:53:58 h
456 13:58:13 h   Liu, Ting-Chang (劉庭彰) 安平夜跑   TPE  1980 M 430 M35  36 7.158 13:51:31 h
457 13:58:17 h   Wen, Kuei-Fu (溫貴福)   TPE    M 431 #NA  166 7.157 13:58:17 h
458 13:58:43 h   Huang, Ming-Chun (黃明鈞) 錸德慢跑社   TPE    M 432 #NA  167 7.154 13:58:43 h
459 13:58:44 h   Chu, Hsueh-Fu (朱學福) 錸德慢跑社   TPE  1974 M 433 M40  76 7.154 13:23:51 h
460 13:58:49 h   Wang, Wen-Nan (王文男)   TPE    M 434 #NA  168 7.153 13:58:49 h
461 13:58:53 h   Su, Chun-Fa (蘇駿發)   TPE    M 435 #NA  169 7.152 13:58:53 h
462 13:58:55 h   Tang, Tien-Hsiung (湯添雄)   TPE  1984 M 436 M23  25 7.152 13:58:45 h
463 13:59:20 h   Wang, Yin-Tsai (王印財)   TPE  1967 M 437 M45  65 7.149 12:38:41 h
464 13:59:20 h   Chen, Yen-Hua (陳彥華)   TPE    M 438 #NA  170 7.149 13:59:20 h
465 13:59:29 h   Chang, Chen-Tsung (張振宗) 矽品慢跑社   TPE    M 439 #NA  171 7.147 13:59:29 h
466 13:59:35 h   Chen, Yun-Yang (陳鋆陽) 台灣大腳ㄚ長跑協會   TPE  1979 M 440 M35  37 7.146 13:49:41 h
467 13:59:46 h   Chen, Chih-Yu (陳致佑)   TPE  1986 M 441 M23  26 7.145 13:59:46 h
468 14:01:44 h   Lin, Hui-Chun (林惠俊)   TPE  1968 M 442 M45  66 7.128 12:47:25 h
469 14:01:45 h   Chou, Chin-Te (周進德)   TPE  1965 M 443 M50  55 7.128 12:27:49 h
470 14:02:09 h   Hsieh, Ming-An (謝明諳) 景美陸上競技   TPE    M 444 #NA  172 7.125 14:02:09 h
471 14:02:30 h   Lu, Chun-Liang (呂俊良)   TPE  1972 M 445 M40  77 7.122 13:14:19 h
472 14:02:33 h   Wang, Li-Sheng (王力生) 85慢跑社   TPE  1973 M 446 M40  78 7.121 13:20:56 h
473 14:05:14 h   Huang, Shih-Feng (黃士峰)   TPE    M 447 #NA  173 7.099 14:05:14 h
474 14:06:00 h   Lin, Jung-Chun (林榕駿) 緯創慢跑社   TPE    M 448 #NA  174 7.092 14:06:00 h
475 14:06:44 h   Chen Li, Heng-Ping (陳黎恆平)   TPE    M 449 #NA  175 7.086 14:06:44 h
476 14:06:49 h   Huang, Pei-Yu (黃培育) 新竹瘋   TPE  1985 M 450 M23  27 7.085 14:06:49 h
477 14:07:05 h   Chen, Yu-Wen (陳宥文)   TPE    M 451 #NA  176 7.083 14:07:05 h
478 14:07:17 h   Huang, Chun-Lung (黃俊龍)   TPE  1967 M 452 M45  67 7.081 12:45:52 h
479 14:08:21 h   Liao, Wei-Sheng (廖韋盛) 新竹瘋   TPE    M 453 #NA  177 7.073 14:08:21 h
480 14:08:25 h   Lin, Ping-Hung (林炳宏)   TPE  1970 M 454 M45  68 7.072 13:06:45 h
481 14:08:49 h   Yen, Shu-Hui (嚴淑惠) 百信建材澄清湖慢跑隊   TPE  1965 W 27 W50  1 7.069 12:17:17 h
482 14:08:53 h   Li, Yuan-Ching (Candy) (李瑗晴)   TPE  1970 W 28 W45  5 7.068 13:02:56 h
483 14:08:57 h   Wu, Po-Hsuan (吳柏軒)   TPE  1983 M 455 M23  28 7.068 14:08:01 h
484 14:10:01 h   Tsai, Ming-Yi (蔡明宜)   TPE  1961 M 456 M55  18 7.059 12:08:39 h
485 14:13:25 h   Li, Shih-Yuan (李仕元)   TPE    M 457 #NA  178 7.031 14:13:25 h
486 14:13:52 h   Yang, Jung-Pi (楊榮碧)   TPE    M 458 #NA  179 7.027 14:13:52 h
487 14:15:28 h   Lin, Yu-Chou (林育洲) ㄈㄥ跑組   TPE  1970 M 459 M45  69 7.014 13:13:17 h
488 14:19:40 h   Chang, Chin-Pang (張金榜)   TPE  1960 M 460 M55  19 6.979 12:10:18 h